Shio Ramen

AED 45.00

View More

Hinomaru Shoyu Ramen

AED 40.00

View More

Hinomaru Spicy Miso Ramen

AED 45.00

View More

Hinomaru Miso Ramen

AED 45.00

View More

Vegetable Yakisoba

AED 28.00

View More

Chicken Yakisoba

AED 29.00

View More

Gyu Bukkake Soba (Cold)

AED 36.75

View More

Neba Neba Bukkake (Cold)

AED 31.50

View More

Tanuki Soba (HOT)

AED 31.50

View More

Tanuki Udon (HOT)

AED 31.50

View More

Kitsune Soba (HOT)

AED 36.75

View More

Kitsune Udon (HOT)

AED 36.75

View More